Vitajte na stránke občianskeho združenia

aaa

18
18
« 2 z 18 »

Kontaktné údaje Klub priateľov koní:

Adresa: Klub priateľov koní Stred 66/61  017 01  Považská Bystrica

IČO: 42 017 670

DIČ: 2022212126

 

Mobil: +421 907 726 360

E-mail: kpk722pb@gmail.com

 

Bankové spojenie EUR :

Číslo účtu : 0363141195 / 0900

IBAN : SK0209000000000363141195

BIC : GIBASKBX

 

Adresa : Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava, m.p. Považská Bystrica, Slovakia